Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0946 - Projectes II. Conservació i Manteniment

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC 1 PROJECTES

UD 1. CONTRACTES D'OBRA.
1.1. - CONTRACTES AMB ENTITATS PÚBLIQUES.
1.2. - CONTRACTES AMB ENTITATS PRIVADES.

UD 2. LA DIRECCIÓ D'OBRA.
2.1. - ESTUDI DEL PROJECTE.
2.2. - INICI D'OBRA.
2.3. - EXECUCIÓ DE L'OBRA.
2.4. - EL FINAL D'OBRA.
2.5. - RECEPCIÓ DE L'OBRA.

UD 3. PROJECTE D'ENDERROC I TRACTAMENT DE RESIDUS
3.1. - PROJECTE D'ENDERROC
3.2. - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

BLOC 2 INTRODUCCIÓ AL MANTENIMENT D'EDIFICIS
UD4. MANTENIMENT D'EDIFICIS
4.1. - MARC NORMATIU
4.2. - LA VIDA ÚTIL DE L'EDIFICI
4.3. - EL LLIBRE DE L'EDIFICI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
4.4. - ELABORACIÓ DEL MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT
4.5. - ELABORACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIES

UD 5. INSPECCIONS TÈCNIQUES DELS EDIFICIS
5.1. - INFORMES TÈCNICS, DICTÀMENS I PERITACIONES.
5.2. - INSPECCIÓ DE L'EDIFICI: HABITABILITAT I FUNCIONALITAT
5.3. - PROPOSTES D'INTERVENCIÓ
5.4. - INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD. 6. PROJECTES D'ADAPTACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
6.1. - MARC NORMATIU
6.2. - CAS PRÀCTIC

BLOC 3 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS
UD 7. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE FONAMENTACIONS
7.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ (productes i tècniques).
7.2. - CAS PRÀCTIC

UD 8. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE MURS DE CÀRREGA
8.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ (productes i tècniques).
8.2. - CAS PRÀCTIC

UD 9. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PARAMENTS
9.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ (productes i tècniques).
9.2. - CAS PRÀCTIC

UD 10. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'ESTRUCTURES DE FUSTA
10.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ (productes i tècniques).
10.2. - CAS PRÀCTIC

UD 11. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I DE FORMIGÓ ARMAT
11.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ Material, comportament, patologia i tractament (productes i tècniques).
11.2. - CAS PRÀCTIC

UD 12. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DAVANT HUMITATS
12.1. - DIAGNOSI I INTERVENCIÓ DE HUMITATS (productes i tècniques).
12.2. - CAS PRÀCTIC

UD 13. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS DAVANT DEL SISME
13.1. - AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT DEL SISME (tècniques i Informes).
13.2. - CAS PRÀCTIC