Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0946 - Projectes II. Conservació i Manteniment

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

Cal tenir una puntuació mínima de 5 en cadascuna de les parts, sent obligatori per a l'alumne presentar-se a totes les parts que desenvolupen l'assignatura.
 
A la segona convocatòria el professorat indicarà amb quines tasques o proves han de recuperar l'assingatura o les parts d'aquesta.
 
Per considerar que un alumne ha presentat a una convocatòria ha d'haver realitzat tant l'examen final com les pràctiques i treballs del curs.