Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0913 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.