Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


Sessions teòriques
Durant les sessions teòriques, el professor, en base al mètode de la classe magistral o mètode d'exposició, introduirà els principals conceptes teòrics que calen per a comprendre la matèria. Conceptes que l'alumnat podrà seguir en classe amb les presentacions proporcionades i completar-los amb el tema desenvolupat pel professor i la bibliografia recomanada.

Per al desenvolupament de les sessions de problemes i de laboratori, l'alumnat ha de formar grups d'aproximadament 4 persones, i així fomentar el treball en equip.
 Sessions pràctiques (problemes)
 L'elaboració de cada problema serà l'aplicació directa dels continguts teòrics en l'estudi d´un projecte d´edificació real.

 Sessions pràctiques (laboratori)
 El treball consistirà a redactar la programació del llibre de control de qualitat en edificación, aplicat a un projecte d´edificació real.

 Sessions de tutories
Seguint la Metodologia de Docència Per Projectes (ABP), Cada Grup d'Estudiants haurà desenvolupar (segons Guia Docent de projecte dirigit 3º PD3) Les Tasques específiques per desenvolupar els procediments d´un Sistema de Gestió de la Qualitat ( com podrien ser: a) Control de la programació de les activitats de PD3 i b) Control de documents i registres de qualitat, segons tempatica de PD3. Durant les sesions de tutories els estudiants podran avançar les tasques i els professors faran el seguiment dels treball per grups per assegurar que adquirisquen les habilitats i competències específiques de 3r Curs. Per tant, el traball se farà en hores de dedicació del alumne no lectives. Al ser un treball en grup se deura demostrar el us de ferramentes/ aplicacions per treballs en red i colaboratives.