Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

ME12 Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis. 

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

UJI13 Conèixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d’edificació.

UJI14 Aprendre com es gestionen els projectes d’edificació multidisciplinària amb l’ús de l’anglès.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge