Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats presencials d'aprenentatge comprendran tant classes teòriques, com pràctiques. La metodologia emprada en les classes teòriques és principalment del tipus lliçó magistral. Les sessions pràctiques es dividiran en sessions de problemes i de pràctiques de laboratori. Les primeres permetran als i a les alumnes aplicar els coneixements teòrics sobre problemes i casos d'estudi, mentre que en les pràctiques de laboratori coneixeran diversos materials utilitzables, tant per a impermeabilitzar com per a aïllar tèrmicament. Atès que gran part de la informació sobre materials i sistemes constructius es troba disponible en anglès, el 50% de les sessions de problemes (7 h presencials) s’impartirà en aquest idioma.

D'altra banda, els continguts teòrics s'apliquen de manera pràctica en l'anàlisi i desenvolupament d'un projecte des del punt de vista constructiu. El projecte serà comú a totes les assignatures del curs (Projecte Dirigit). Les correccions es realitzaran en horari presencial, mentre que el desenvolupament del mateix es realitzarà tant en presencial com en no presencial. El projecte es desenvoluparà en equips de treball, segons el guió establert.

Les activitats d'aprenentatge no presencials inclouen el treball personal que ha de realitzar l'alumne o l'alumna per a desenvolupar l'assignatura mitjançant l'estudi i realització de les activitats plantejades, així com el temps dedicat a la preparació dels exàmens.

Per al desenvolupament de la matèria s'empraran presentacions per ordinador, pissarra, així com materials de laboratori. Mitjançant l'aula virtual es facilitaran els apunts, informació complementària, tutories virtuals i notícies relatives a l'assignatura.