Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

En primera convocatoria per aprovar l'assignatura hi ha que obtindre un cinc almenys, a la suma de les tres parts

Per a poder mediar amb la resta de parts, en la primera convocatoria, és obligatori obtindre en cada una d'elles, almenys més d'un 40% del pes de cada part.

 

Aquells que acudixen a la segona convocatòria se'ls hi manté les notes de pràctiques i projecte dirigit si han superat el 40% exigit al primer punt. Aquells que es presenten a aquesta segona convocatoria i no cumplisquen este últim cirteri, la seua nota fina serà el 60% de la d'este examen. Per l'aprovat final  d'esta convocatoria es demanarà una nota mínima de 4,8, que correspon a obtindre un 8 a l'examen.

Es considerarà que un alumne s'ha presentat a una convocatòria, si l'alumne es presenta a l'examen escrit.

 

L'estudiantat que per causes justificades no puga assistit regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació continuada, podrá solicitar a començament del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per superar aquesta part de l'assignatura.