Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0910 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI17 - Capacitat per a analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació d'obra nova i rehabilitació.

UJI18 - Capacitat d'anàlisi de les necessitats del sector de l'edificació i de donar respostes adequades a aquestes necessitats.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.

ME06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques. 

ME10 Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.  

ME12 Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis. 

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

OP17 Conèixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI11 Conèixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes constructius tradicionals o prefabricats utilitzats en edificació.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge