Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Cada tema s'explicarà en les classes de teoria/problemes mitjançant una lliçó magistral expositiva per part del professorat, que seguirà com a guia les anotacions (material de l'assignatura disponible en l'aula virtual, que cal portar a classe) i, simultàniament, es resoldran problemes corresponents als continguts tractats, per a afermar-los i treballar-los. Al final de cada tema, també es plantejaran diversos problemes per a resoldre'ls. A més, disposareu també de problemes amb les solucions i uns altres solucionats per complet, per a practicar en casa, com a treball personal. Es formaran grups de fins a quatre persones, de manera que entre els components del grup es resolguen els problemes de cada tema que es proposen per a les hores no presencials, entre els quals es trobaran exàmens d'altres anys o els exercicis d'autoavaluació del tema corresponent, per a comprovar els progressos i detectar possibles errors (en aquest últim cas, es recomana acudir a les tutories el més aviat possible).  Es pretén que els components del grup s'ajuden entre si (tutories entre iguals), i es fomenta l'aprenentatge cooperatiu. Els problemes proposats de cada tema (que s'indicaran en l'aula virtual) han d'entregar-se en les dates assenyalades en l'aula virtual. Per aquelles i aquells estudiants que els entreguen, es farà una avaluació contínua sobre la teoria i resolució de problemes, de manera que es valorarà la resolució d'alguns problemes realitzats en classe, segons s'indica en el punt d'Avaluació.

En les classes de laboratori, en l'aula d'informàtica, es treballaran els conceptes tractats en les classes de teoria-problemes amb l'ajuda de l'ordinador (que té un paper fonamental en l'estadística i les matemàtiques en general) i uns altres conceptes nous, gràcies a les facilitats brindades per la informàtica. A més, també gràcies a l'ordinador, es veurà com resoldre numèricament alguns problemes que es van estudiar en l'assignatura prèvia Matemàtiques I i altres de nous.

Les pràctiques estaran constituïdes, d'una banda d'explicacions de comandaments i conceptes i d'altra banda, de problemes a resoldre individualment amb l'ordinador durant la sessió, amb dades diferents per a cada persona. És molt recomanable, òbviament, assistir a les pràctiques i haver-se llegit abans els enunciats de la pràctica, que estaran en l'aula virtual. És imprescindible haver-hi estudiat i treballat prèviament els conceptes de teoria i problemes que es tracten en la sessió. Els problemes resolts en la sessió de pràctiques s'organitzaran en una memòria (o com s'indique en l'aula virtual), que s'ha d'entregar per l'aula virtual en la mateixa sessió, per a ser avaluada. La correcció d'aquesta, per a retroalimentació i puntuació, es realitzarà en la pròpia tasca de l'aula virtual pel professorat de pràctiques.

A més, dins de les hores no presencials, per a afermar-ne encara més el vincle teòric pràctic i perquè “s'aprèn estadística, fent estadística”, cada estudiant o estudianta ha de realitzar un treball (projecte) individual, on es tractaran tots els punts del temari, i cal seguir-hi les indicacions que apareixeran en l'aula virtual i en la sessió de tutories.
 

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.