Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I. DIBUIX ARQUITECTÒNIC

Unitat temàtica 1: Introducció al dibuix arquitectònic

Tema 1: Tecnologies, útils i materials de treball

Tema 2: Sistemes gràfics de representació aplicats: el sistema dièdric

Tema 3: Convencions i normalització en dibuix tècnic: grafisme i retolació

Unitat temàtica 2: Dibuix de croquis arquitectònic

Tema 1. Conceptes. Finalitats i tecnologies del dibuix

Tema 2. Metodologia per a la realització de croquis

Tema 3. Normativa aplicada la d'acotació d'elements arquitectònics

Tema 4. Convencions i normalització en croquis arquitectònics: grafisme i retolació

Unitat temàtica 3: Dibuixos arquitectònics a escala

Tema 1. Conceptes. Finalitats i tecnologies del dibuix

Tema 2. L'escala. Concepte, tipus i característiques

Tema 3. Convencions i normalització de la documentació gràfica arquitectònica

Tema 4. Casos particulars: La secció, les escales, les façanes

BLOC II. DIBUIX ARQUITECTÒNIC ASSISTIT PER ORDINADOR

Unitat temàtica 1: Introducció al dibuix assistit per ordinador

Tema 1. Informació gràfica digital

Tema 2. Interfície de treball

Tema 3. Espai virtual de sistemes CAD

Unitat temàtica 2: Introducció a la gestió de les entitats de dibuix

Tema 1. Edició d'entitats

Tema 2. Organització en el sistema multicapa

Tema 3. Blocs de dibuixos i referència a arxius. Imatges

Unitat temàtica 3: Introducció a la definició de plànols arquitectònics

Tema 1. Retolació i acotació

Tema 2. Utilització de trames i colors

Tema 3. Qualitat de línies i traçat

Tema 4. Composició, escalat i traçat