Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0941 - Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Nota mínima global (mitjana ponderada de proves escrites, problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories): 5 punts, sobre un màxim de 10.

Notes mínimes de cada apartat per a poder fer la mitjana entre si:
Proves escrites: 4 sobre 10.
Problemes, treballs acadèmics i seminaris / tutories: sense nota mínima.

Criteris per a considerar que l'estudiantat es considere com a presentat a la convocatòria: realització d'alguna prova escrita.