Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0941 - Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

QU0901 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0902 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0904 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0905 - Química I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0906 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0907 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0910 - Química II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0912 - Química Analítica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0913 - Química Física I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0914 - Química Inorgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0915 - Química Orgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0916 - Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0917 - Química Analítica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0918 - Química Física II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0921 - Bioquímica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0922 - Química Analítica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0926 - Ciència dels Materials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0927 - Química Analítica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0928 - Química Física IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.