Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

QU0901 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0902 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0904 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0905 - Química I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

QU0906 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0907 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0910 - Química II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0912 - Química Analítica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0913 - Química Física I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0914 - Química Inorgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0915 - Química Orgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0916 - Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0917 - Química Analítica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0918 - Química Física II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0921 - Bioquímica

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0922 - Química Analítica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0925 - Química Orgànica III

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

QU0926 - Ciència dels Materials

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0927 - Química Analítica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0928 - Química Física IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

QU0930 - Química Orgànica IV

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.