Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

50%

Participació en seminaris i tutories

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'assignatura consta de quatre parts diferenciades quant a qualificació:

Resolució d'exercicis de càlcul en l'aula: es resoldran en l'aula exercicis de càlcul proposats pel professorat, normalment per parelles. La resolució d'aquests exercicis representa el 20% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir almenys un quatre per a compensar amb la resta d'apartats.

Resolució d'exercicis de càlcul fora de l'aula: l'alumnat resoldrà exercicis de càlcul proposats pel professorat, normalment per parelles. Aquests exercicis tindran una data d'entrega prefixada. La resolució dels exercicis representa el 20% de la nota de l'assignatura i cal obtenir almenys un quatre per a compensar amb la resta d'apartats.

Examen de teoria: consta d'una sèrie de preguntes relatives als temes desenvolupats en les classes de teoria. Normalment es realitzaran de quatre a cinc preguntes, tipus qüestió o bé desenvolupament d'un tema. La qualificació de l'examen de teoria representa el 30% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir almenys un quatre per a compensar amb la resta d'apartats.

Examen de problemes: consta d'una sèrie d'exercicis relatius als temes desenvolupats en les classes de problemes. Normalment es realitzaran de tres a quatre preguntes. La qualificació de l'examen de problemes representa el 30% de la nota de l'assignatura i és necessari obtenir almenys un quatre per a compensar amb la resta d'apartats.