Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0932 - Laboratori Químic II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Laboratori

60%

Proves escrites

30%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació proposat busca que l'estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l'assignatura.
Proposem un únic itinerari d'avaluació en què compten totes i cada una de les activitats que duem a terme. La no assistència a alguna de les activitats d'avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

La nota final de l'assignatura correspon a la mitjana de la part d'inorgànica i de la part d'orgànica.  Sols es podrà fer la mitjana si en les dues parts el estudiant té una nota major de 5 sobre 10.

Dins de cada part de l'assignatura, es realitzarà la mitjana  entre els diferents apartats sempre que la nota siga major de 4 sobre 10.