Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: classe magistral on el professorat exposa i fonamenta els conceptes teòrics. Utilitza, en cas que siga necessari, mitjans audiovisuals adequats.

Ensenyaments pràctics: resolució de problemes i qüestions tipus en classe per banda del professorat o de l’estudiantat, tant de manera individual, com en grup, amb el suport del professorat.

Tutories/seminaris:

Resolució en classe de problemes i qüestions per part de l’alumnat, mínimament guiat pel professorat.

Preparació en classe d’alguna tècnica no inclosa en el programa de continguts o aprofundir en una de les incloses de manera autònoma per part de l’estudiantat, guiat pel professorat. Aquest és un treball en grup.

Discussió de casos pràctics i aspectes aplicats.

 

Pràctiques de laboratori: planificació i realització de pràctiques de laboratori guiades pel professorat, es treballa de manera individual o per parelles.

 

 

Avaluació: activitats dirigides a comprovar en quina extensió l’estudiantat ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l’assignatura i els conceptes teòrics i pràctics mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques a l’aula virtual, realització d’una presentació sobre un article científic proposat pel professorat i/o una tècnica tractada en els seminaris, examen final.

Treball personal: resolució de problemes i qüestions no resoltes a classe, resposta als qüestionaris i lliurament de les tasques de l’aula virtual, realització dels informes de laboratori, preparació de l’examen final, estudi personal en general.