Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0923 - Química Física III

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals: el professorat imparteix els coneixements teòrics necessaris i resol problemes seleccionats.

Treball autònom: el professor proporcionarà el material bàsic i la bibliografia d’alguns del temes per a que els estudiants, amb ajut de la bibliografia i el suport de les tutories elaboren i estudien una part del temari. Amb l’objectiu de que aquesta activitat no interfereixi amb la marxa de les classes presencials triem els apartats de termodinàmica estadística per ser d’una complexitat matemàtica, extensió i abast menor que la quàntica.

Tutories: l'alumnat revisa coneixements bàsics i complementaris, així com exercicis i problemes.

Resolució d’exercicis i problemes: l'alumnat, a casa, ha de resoldre col·leccions de qüestions i problemes, que seran discutits/corregits pel professorat.

Classes de laboratori experimental: l'alumnat ha de preparar, a casa, amb l'ús de l’aula virtual, les pràctiques que ha de fer al laboratori. Acabada la part experimental, s’abordaran els càlculs, càlculs d’imprecisions  i es presentaran els resultats.

Classes de laboratori computacional: l'alumnat ha de preparar, a casa,  amb l'ús de l’aula virtual, les pràctiques computacionals que ha de fer al laboratori informàtic. Acabada la simulació numèrica, es procedirà a la discussió i presentació dels resultats.