Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

15%

Criteris de superació

El 65% de la nota final són proves escrites. 
El 15% de la nota final són seminaris.
El 20% de la nota final és de les pràctiques de laboratori.

Cal traure una nota mínima de 5 sobre 10 en les proves escrites i les práctiques de laboratori per a fer la mitjana.

És donarà la consideració de "Presentat", a l'estudiant que hi haja realitzat només la prova final, que vindrà determinada per calendari acadèmic, o s'haja presentat a més del 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries.

En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota obtinguda en els apartats de laboratori, seminaris i proves escrites. Si alguna d'aquestes parts està suspesa, es podrà recuperar per mitja de l'elaboració d'una prova o treball.