Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la bioquímica i química biològica.

Habilitat per a la manipulació segura de mostres biològiques amb fins analítics o preparatius en laboratoris biosanitaris.

Disposar dels fonaments teòrics que permeten la comprensió del comportament dels sistemes biològics en termes de processos químics .

Desenvolupar una actitud crítica, de perfeccionament en la labor experimental buscant solucions als problemes diaris en el laboratori incloent els aspectes de seguretat.

Conèixer quals són les reaccions químiques de major importància en els processos biològics, entendre els seus mecanismes i els factors que les controlen. Conèixer quins són els factors cinètics i termodinàmics que controlen l’acció catalítica enzimàtica, els processos cooperatius i els inhibitoris.

Conèixer els fonaments de la biosíntesi de proteïnes i àcids nucleics

Conèixer els aspectes més bàsics del funcionament de les cèl·lules i entendre’ls en termes químics. Conèixer els fets bàsics del metabolisme i les rutes metabòliques.

Comprendre l’estructura de les grans macromolècules biològiques (proteïnes, àcids nucleics i polisacàrids) i dels grans agregats biològics (membranes i bicapes), els factors que la determinen i com la seua funció està condicionada per la seua estructura.

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos bioquímics.

Adquirir la formació i instrucció pràctiques necessàries per a aplicar de manera satisfactòria els mètodes experimentals més senzills usats en Bioquímica i Química Biològica.