Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Lliçó 1. - Introducció a la Química Analítica

Concepte i objectius de la Química Analítica. Divisió de la Química Analítica. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Àrees de major aplicació de la Química Analítica. Bibliografia bàsica.Lliçó 2. Equilibri àcid-base

Càlcul de concentracions en l'equilibri. Diagrames log c-pH (seminari). Sistemes àcid-base monopròtids. Sistemes poliprótidos. Espècies amfòteres. Mescles àcid-base d'un mateix sistema. Sistemes multicomponents: interacció entre àcids, entre bases i entre àcids i bases. Dissolucions reguladores.Lliçó 3. Equilibri de formació de complexos

Constants de formació. Càlcul de concentracions en l'equilibri. Diagrames logarítmics de concentració (seminari). Interacció entre els equilibris de formació de complexos i àcid-base. Constants condicionals. Coeficients de reaccions paràsites.Lliçó 4. Equilibri de precipitació

Producte de solubilitat condicional. Solubilitat condicional. Interacció entre els equilibris de precipitació, formació de complexos i àcid-base.Lliçó 5. Equilibri d'oxidació-reducció

Constant d'equilibri i potencial d'equilibri. Dismutación. Interacció entre els equilibris redox, àcid-base, formació de complexos i precipitació. Factors que afecten la dismutació i estabilització. Propietats redox de l'aigua.Lliçó 6. Introducció a l'anàlisi volumètric

Fonament de l'anàlisi volumètric. Requisits d'una reacció volumètrica. Classificació dels mètodes volumètrics. Dissolucions patró: patrons primaris. Corbes de valoració. Punt d'equivalència i punt final. Detecció del punt final. Error de valoració.Lliçó 7. Volumetries àcid-base

Fonament. Corbes de valoració d'àcids i bases fortes. Corbes de valoració d'àcids i bases febles. Corbes de valoració d'àcids i bases de sistemes poliprótidos. Corbes de valoració de barreges d'àcids i de barreges de bases. Càlcul d'errors de valoració. Aplicacions analítiques de les volumetries àcid-base: determinació de l'acidesa d'un vinagre; determinació de carbonats, bicarbonats i mescles; alcalinitat de les aigües; determinació de nitrogen pel mètode Kjeldahl

 

Lliçó 8. Volumetries de formació de complexos

Característiques generals de les volumetries de formació de complexos. Valoracions amb lligands monodentats: valoració de cianur amb plata. Valoracions amb lligands polidentats: valoracions amb EDTA. Detecció del punt final: indicadors metal · locròmics. Càlcul d'errors de valoració. Aplicacions analítiques de les volumetries de formació de complexos: determinació de la duresa de l'aigua.Lliçó 9. Volumetries de precipitació

Fonaments i limitacions de les valoracions de precipitació. Valoracions amb plata. Corbes de valoració de mescles. Detecció del punt final i error de valoració: mètode de Mohr; mètode de Volhard; indicadors d'adsorció (mètode de Fajans); indicació potenciomètrica. Preparació i normalització de les dissolucions.Lliçó 10. volumetries redox

Fonaments i requisits de les valoracions redox. Corbes de valoració. Potencial en el punt d'equivalència. Detecció del punt final: detecció potenciomètrica; indicadors redox. Càlcul d'errors de valoració. Valoracions amb permanganat potàssic. Valoracions amb dicromat potásico.Valoraciones en les quals intervé el iode.Lliçó 11. gravimetries

Introducció a l'anàlisi gravimètric. Classificació dels mètodes gravimètrics. Gravimetries per precipitació química. Condicions òptimes de precipitació. Precipitació homogènia. Condicions de precipitació quantitativa. Filtració i rentat de precipitats. Tractament tèrmic dels precipitats: assecat i calcinació. Càlculs en les determinacions gravimètriques: factor gravimètric. Principals aplicacions analítiques de les gravimetries
 

Laboratori d'anàlisi d'espècies químiques. anàlisi qualitativaSeminari. Anàlisi qualitativa. Marxa sistemàtica del carbonat simplificada.


4 Sessions de 3 hores (12 hores):

Sessió 1. Separació i identificació dels cations del grup 1, 2 i 3. Cr (VI), K +, Ag +, Hg22 + i Pb2 +.

Sessió 2. Separació i identificació dels cations del grup 4, 5 i 6. Ca2 +, Pb2 +, Ba2 +, Fe3 +, Cr3 +, Al3 +, Cu2 +, Co2 +, Ni2 +, Hg2 +, Ca2 + i Mg2 +.

Sessió 3. Separació i identificació dels cations de tots els grups

Sessió 4. Avaluació, per parelles d'alumnes, mitjançant la identificació de cations en una mostra problema