Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

1) Classes magistrals: El professor impartirà els coneixements teòrics necessaris per a la comprensió i estudi de l'assignatura

2) Classes de problemes: El professor resoldrà problemes seleccionats entre una col · lecció de problemes que estarà disposició dels alumnes amb suficient antelació. En aquestes classes de problemes els alumnes es dividiran en dos grups

3) Pràctiques de laboratori: Els alumnes, dividits en tres grups, realitzaran pràctiques (per parelles) sota la supervisió del professor. En aquestes classes de laboratori es pretén dur a la pràctica i / o completar els coneixements adquirits en la teoria i problemes.

4) Seminaris i tutories. Aquesta activitat se centrarà bàsicament en tres aspectes, que seran tractats amb els alumnes dividits en dos grups: a) Aspectes complementaris d'interès, que no hagin estat tractats en les classes de teoria i problemes (principalment, resolucions gràfiques), b) Treball a grup per a la resolució de problemes i qüestions prèviament plantejats pel professor; c) Introducció a l'anàlisi qualitativa: separació de cations mitjançant la marxa sistemàtica del carbonat.