Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

90%

Participació en seminaris i tutories

10%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts: el 90% de la nota s’obtindrà de la realització d’un examen de teoria i problemes. El 10%  restant correspondrà a l’avaluació del treball realitzat als seminaris i tutories, i inclourà una exposició oral d’aquest (o d'una part d’aquest treball).

Prova/evidència

1.- Examen teoricopràctic: 90%

2.- Treball en el seminari: 10%

Competències a avaluar

Totes les genèriques i especifiques descrites en l’apartat de competències s'avaluaran en cada una de les proves.

Sistema de recuperació: un examen en la convocatòria extraordinària de juliol.

Criteris per a considerar-se presentat

Com l'examen teòric suposa el 90% de l'avaluació se considerarà presentat l'estudiant o estudianta que es presente a l'examen teoricopràctic.