Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic I: DESENVOLUPAMENT I EVOLUCIÓ DE LA QUÍMICA

Unitat temàtica 1: La química en l’antiguitat: la prehistòria i el pensament grec.

1.1 Orígens i desenvolupament de la química.
1.2 Prehistòria i primeres civilitzacions.
1.3 Les primeres tecnologies.
1.4 La metal·lúrgia.
1.5 El pensament natural grec.

Unitat temàtica 2: La alquímia i la iatroquímica.

2.1 Orígens i desenvolupament de l’alquímia.
2.2 La alquímia en diferents cultures.
2.3 La nova ciència.
2.4 Paracels i la iatroquímica.
2.5 Mètodes quantitatius: Van Helmont.
2.6 Boyle: químic i filòsof mecanicista.

Unitat temàtica 3: La revolució científica i química.
3.1 La ciència del s. XVIII.
3.2 La teoria del flogist.
3.3 La química dels gasos.
3.4 La nova química: Lavoisier.

Unitat temàtica 4: La teoria atòmica.

4.1 Els orígens de la teoria atòmica: Des de la antiguitat grega al Renaixement.
4.2 Les relacions quantitatives entre els elements.
4.3 Teoria atòmica de Dalton.
4.4 El desenvolupament de la quimicafísica.
4.5 La classificació dels elements.
4.6 L’estructura dels àtoms.
4.7 La mecànica quàntica.

Unitat temàtica 5: El segle XX: El segle de la ciència.

5.1 Ciència, tecnologia i societat.
5.2 Els gasos de guerra i l’energia atòmica.
5.3 Elements de bioquímica: nucleòtids i àcids nucleics.
5.4 Síntesi de proteïnes.
5.5 Imatge social de la química en el s. XXI.

Bloc temàtic II: LLENGUATGE I SEMÀNTICA DE LA CIÈNCIA

Unitat temàtica 6: Estàtica de la ciència.

6.1.Conceptes i lleis científiques.
6.2. La naturalesa de les teories científiques.
6.3.Models d’ explicació.
6.4. Mètodes: inductius, deductius i hipotètic deductiu.
6.5. La ciència com a cultura.

Unitat temàtica 7: Dinàmica de la ciència.

7.1.Naturalesa i realitat de la pràctica científica.
7.2.La imatge inductivista de la ciència.
7.3.La imatge falsacionista de la ciència.
7.4.Paradigmes i revolucions científiques.
7.5.La visió evolucionista i l’anarquisme epistemològic.

Unitat temàtica 8: La veritat i la racionalitat en la ciència.

8.1. La veritat en la ciència.
8.2. Avaluació i elecció de teories.
8.3. Racionalitat científica i tecnològica.
8.4. Progrés científic i progrés humà.

Bloc temàtic III: REPTES ACTUALS DE LA QUÍMICA

Unitat temàtica 9: Espais actuals.

9.1. La química medicinal, farmacèutica i de l’alimentació.
9.2. La química mediambiental.
9.3. L’enginyeria genètica.
9.4. Les noves tecnologies.

Unitat temàtica 10: Valors.

10.1. La bioètica.
10.2. Les patents.
10.3. La perspectiva de gènere.
10.4. L’experimentació en animals i éssers humans.