Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

B) L’estudiantat serà avaluat en l’assignatura encara que només s'haja presentat a una de les proves.