Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0950 - Publicitat Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Metodologies d'ensenyança- aprenentatge  a desenvolupar:

Per a desenvolupar i aconseguir totes les competències plantejades per a aquesta assignatura, les sessions se plantegen de la següent manera:

Sessions teòriques

S’utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es farà de manera interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar la participació activa de l'alumne i facilitar l’assimilació de conceptes. 

Sessions pràctiques

En cada tema de l'assignatura se plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumne i a guiar-lo en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals i la realització de treballs per a concursos relacionats amb la temàtica de l'assignatura. 

Sessions de tutoría

Durant aquestes sessions, els estudiants podran preguntar, be personalment o mitjançant l'aula virtual, totes les qüestions, dubtes i aclariments que necessiten. Podran demanar assessorament sobre la manera d'abordar els treballs plantejats a classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vistos, exposar problemes a l'hora d'estudiar la matèria o la realització dels treballs demanats, etc. També se realitzarà en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i manera de millorar-les, supervisió de l'alumne i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne necessite del professor. 

Seminari d'assistència obligaroria.

Esta matèria està vinculada al Seminari de Publicitat Exterior que cada any té lloc a la  Universitat Jaume I de Castelló. Els alumnes hauran d’assistir al seminari i participar activament presentant una campanya que responga al briefing donat per la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La Fede-Aepe).