Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0937 - Comunicació Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

100%

Criteris de superació

S'avaluaran projectes (100% nota) distribuïts de la següent forma: RECUPERABLE Projectes individuals, aplicacions teòriques i anàlisis. (0-10) (20%)


Anàlisi crítica dels textos en classe on s'apliquen els coneixements adquirits i en el seguiment i anàlisi d'actualitat entorn de la comunicació financera. Es poden resoldre en classe.


Projectes en grup reduït  o individuals (0-10) (80%). Es presentarà en grup i mitjançant exposició visual en classe d'una d'aquestes dues propostes:


 
a .- Estudi, anàlisi i valoració crítica d'un informe anual d'una empresa o Estudi, anàlisi i valoració crítica d'altra acció típica de comunicació financera (Junta General Extraordinària, etc.)

o

b. - Elaboració d'una investigació al voltant del temari de l'assignatura.
 


La nota pràctica serà la resultant d'aplicar els percentatges a les notes obtingudes. Les dues parts han de superar la nota 5 per a poder fer el terme mitjà.

La nota, de 0 a 10, serà conseqüència del treball durant el curs, la qualitat del treball i de la presentació.

 

L'Assistència al 80% de les classes pràctiques i al seminari és necessària Per Ser avaluat de les Proves "Elaboració de Treballs acadèmics" i "Resolució de Casos". L'alumnat Que, per justificats Motius (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, etc.), no puguin assistir a les classes de Pràctiques o els Seminaris hauran posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura Durant les 2 Primeres Setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació i pactar activitats d'Aprenentatge i Avaluació d'Alternatives