Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0937 - Comunicació Financera

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Compromís ètic.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

89 - Capacitat per a coordinar la implementació de les estratègies dissenyades en funció de les necessitats de comunicació especialitzada que s'advertisquen en els diversos públics amb els quals interactua l'empresa.

55 - Capacitat per a actuar i comunicar-se en un marc de relacions empresarials i/o institucionals.

27 - Capacitat d'anàlisi i judici crítics que permeta formar formadors amb coneixements suficients de productes i mercats, que assessoren el consumidor/ciutadà i que els permeten discernir què els convé en cada moment en funció del seu perfil d'inversor.

24 - Capacitat d'actuació responsable, en l'àmbit de la comunicació financera, que fomente la transparència en la presentació i comunicació de productes financers, i contribuir així, a l'estabilitat dels mercats.

104 - Capacitat per a dissenyar i planificar estratègies de comunicació financera en coherència amb les estratègies de comunicació corporativa de l'empresa que permeten el manteniment de la imatge digna i positiva dels productes financers, i contribuïsquen a l'eficaç gestió de la seua reputació corporativa.