Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0929 - Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 - Lideratge.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

79 - Capacitat per a comunicar-se en els àmbits economicofinancer i empresarial i entendre l'entorn de l'empresa en què el futur professional haurà de desenvolupar-se.

48 - Capacitat de lideratge en la gestió de l'empresa de publicitat i relacions públiques, promovent actuacions responsables, en termes de gestió de recursos humans, qualitat, en pro de l'excel·lència.

41 - Capacitat de desenvolupament de l'esperit emprenedor.

40 - Capacitat de desenvolupament de visió estratègica que comporta una actitud crítica, d'anticipació i de formació i contacte constant amb l'actualitat economicoempresarial.

30 - Capacitat d'aprendre a aprendre: capacitat per a buscar, i utilitzar adequadament fonts d'informació i eines per a emetre judicis de valoració de caràcter economicofinancer.

130 - Capacitat per a interpretar dades de caràcter economicofinancer i poder prendre decisions estratègiques adequades en termes de finançament, inversió, estudis de mercat i de l'entorn.

102 - Capacitat per a dirigir de forma eficaç aquest tipus d'empreses, per a coordinar equips i resoldre conflictes derivats de la gestió organitzativa de l'empresa de publicitat i relacions públiques.