Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

196 - Competència per a generar reflexió crítica sobre la situació del sistema audiovisual i dels seus principals agents en relació amb la seua contribució a la conformació de la societat de la informació.

194 - Competència per a entendre les dinàmiques de funcionament i organització del sistema audiovisual.

184 - Competència per a detectar noves opcions de mercat i nous camps de negoci en els diferents sectors del sistema audiovisual i publicitari, a partir del coneixement detallat de la situació de cada un dels seus àmbits.

164 - Competència per a calibrar la influència de les dimensions tecnològica, econòmica i política en l'articulació de l'estructura del sistema audiovisual.

123 - Capacitat per a identificar els actors que operen en el si del sistema audiovisual i publicitari, conèixer les seues característiques, la seua estructura de propietat, les seues estratègies i la seua evolució en el mercat.

114 - Capacitat per a entendre les conseqüències i efectes que es deriven de l'estructura actual del sistema audiovisual i publicitari des d'una perspectiva global.

107 - Capacitat per a distingir els principals reptes, obstacles i oportunitats a què s'enfronta, en l'actualitat, el sistema audiovisual i publicitari en conjunt i els diferents sectors que l'integren.