Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura és de caràcter teoricopràctic i, en conseqüència, utilitza les metodologies d'ensenyança-aprenentatge pertinents per a complir els objectius establits.

 El desenrotllament de les capacitats específiques per a l'anàlisi crítica del context en què es van implantar i van desenrotllar les actuals tecnologies audiovisuals i el coneixement adequat dels fonaments científics sobre els quals se sustenten els diferents sistemes i tecnologies audiovisuals s'obtenen a partir d'ensenyances teòriques en què s'utilitza la lliçó magistral com a metodologia d'ensenyança-aprenentatge, complementada amb els treballs a realitzar en classe en xicotets grups de huit a deu alumnes i alumnes que es detallen a continuació. La confecció de grups i el calendari d'exposicions s'establirà el primer dia de classe.

* Recopilació de notícies tecnològiques de l'àmbit audiovisual professional a partir dels enllaços de canals RSS i a portals del sector tecnològic audiovisual disponibles en l'aula virtual i aquells que l'alumnat puga considerar d'interés.

* Lectures complementàries a les ensenyances teòriques que se n'aniran posant a disposició dels alumnes en l'aula virtual.

* Anàlisi d'equipaments i tecnologies audiovisuals

 - Micròfons.

- Mescla, amplificació i gravació de so.

- Producció d'àudio en estudi.

- Emmagatzemament i distribució de so.

- Formats i sistemes de captura i gravació d'imatges.

- Programari d'edició i postproducción d'imatge.

- Sistemes de visionat i projecció d'imatges.

- Sistemes d'alta definició. Cinematografia digital.

- Altres temes d'àmbit tecnològic audiovisual proposats per l'alumnat amb l'aprovació del professor.

De manera simultània, el programa docent preveu la realització de pràctiques de laboratori, tal com es detalla més avall, destinades a fomentar específicament l'habilitat professional bàsica per a la utilització productiva i operació d'equipaments i sistemes tècnics d'ús habitual en els mitjans de comunicació audiovisuals, així com l'habilitat per a determinar l'adequació i oportunitat d'ús d'equipaments i sistemes tecnològics específics per a la producció en funció de cada producte i mitjà de comunicació audiovisual i, especialment, permetre a l'alumnat l'adquisició de pautes professionals adequades per al treball en grup.

És important ressenyar que les pràctiques de laboratori tenen caràcter instrumental i estan orientades a facilitar i fer comprensible l'operació i utilització dels equipaments audiovisuals i s'exigix de l'alumnat que la factura de les produccions sonores i videogràfiques complisca amb els requisits mínims de qualitat tècnica, sense que siga determinant la qualitat i adequació d'altres aspectes de caràcter formal i narratiu o relatius als continguts. Les pràctiques de laboratori es realitzen en dos grups reduïts de 45 alumnes i alumnes, els quals treballaran en xicotets grups de cinc a sis persones, i seran les següents:

1. RÀDIO. Realització d'una falca publicitària. Cinc sessions / deu hores

Descripció:

Operació dels equipaments de sonorització, mescla de so en estudi, gravació i edició amb Logic Pro per a l'elaboració d'una falca radiofònica de tres minuts de duració màxima, que tindrà com resultat un arxiu digital d'àudio en format WAV.

Desenvolupament de la pràctica:

o Disseny d'escaleta.

o Selecció de recursos i fonts sonores.

o Realització, mescla i postproducció.

Material a entregar:

Carpeta d'arxiu digital amb la identificació del subgrup i nom de grup, per exemple TECO LA2- xxx,que continga un arxiu Word amb els cognoms i nom de cada un dels i les integrants. I dins d'esta carpeta una altra amb el nom FALCA que continga l'arxiu d'àudio en format WAV, el document de word amb l'escaleta i el projecte en Logic amb la carpeta asociada als àudios utilitzats per a la realització de la falca. igualment, el següent treball de vídeo s'emmagatzemarà en una carpeta denominada ESPOT. És important que alguns membres del grup tinguen la precaució de mantindre còpies de seguretat de tots els treballs realitzats al llarg del semestre i no confiar a emmagatzemar-ho en l'ordinador on es realitzen les pràctiques.

2. VÍDEO. Realització d'un espot publicitari. Set sessions / 14 hores

Descripció:

Operació dels equipaments ENG de captació i edició d'imatges audiovisuals per a elaborar un espot de tres minuts de duració màxima, gravat en brut en format HD i editat amb Final Cut. El resultat ha de ser un arxiu de vídeo digital en format MOV o MP4.

Desenvolupament de la pràctica:

- Disseny i elaboració del guió.

- Gravació i edició.

- Postproducció.

 Material a entregar:

En la carpeta principal, amb el nom del grup, s'agregarà una carpeta amb el nom ESPOT que continga l'arxiu digital de vídeo en format MOV o MP4.