Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0928 - Ciberperiodisme

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

99 - Capacitat per a desenvolupar una actitud crítica enfront de les possibilitats i problemàtiques que actualment afecten el ciberperiodisme.

96 - Capacitat per a crear productes periodístics interactius de qualitat gestionant els diversos útils, formats i gèneres informatius.

88 - Capacitat per a conèixer les metodologies de treball dels gestors de la informació en el context de l'era digital, i advertir tant les seues possibilitats com a rutines de producció.

72 - Capacitat per a comprendre les possibilitats que aporta Internet dins de les actuals necessitats de la comunicació informativa, incidint és les seues particularitats de redacció. 

250 - Competència per a descobrir i analitzar les variades implicacions del públic en el procés informatiu actual i les conseqüències socials, econòmiques i informatives d'aquest.

235 - Competència per a gestionar les fonts disponibles en la xarxa, així com valorar i verificar les seues singularitats de contingut, forma i idoneïtat.