Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura que estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants que la cursen i de l'evolució del propi escenari docent.

PRIMERA PART. Bases de la comunicació mediàtica

Tema 1. La comunicació

1.1 Què és la comunicació?

1.2 Elements del procés comunicatiu

1.3 Les interaccions comunicatives

1.4 Comunicació i cultura

Tema 2. La comunicació mediàtica

2.1 Definició del concepte de mitjà de comunicació

2.2 Característiques dels mitjans de comunicació

2.3 Funcions i usos dels mitjans de comunicació

2.4 Tipologia de mitjans de comunicació

Tema 3. Els efectes de la comunicació mediàtica

3.1 Definició inicial d'efecte mediàtic

3.2 Progressiva classificació dels efectes mediàtics

3.3 Resum. Els efectes mediàtics en cinc coordenades bàsiques

3.4 Estudi cas específic. Els efectes cognitius

SEGONA PART. Principals paradigmes comunicatius

Tema 4. Usos i gratificacions

4.1 Introducció. Importància i singularitat dins de la investigació comunicativa

4.2 Postulats fonamentals

4.3 Evolució de la conducta mediàtica com objecte d'estudi

4.4 Metodologia d'anàlisi dels motius d'exposició

Tema 5. El funcionalisme: la Mass Communication Research

5.1 Introducció. Rellevància dins de la investigació comunicativa

5.2 Èxit del funcionalisme. Context d'aparició

5.3 Base teòrica de la Mass Communication Research

5.4 Resultats. Funcions i disfuncions de la comunicació de masses

5.5 Avantatges i limitacions del funcionalisme

Tema 6. La teoria crítica: l'Escola de Frankfurt

6.1 Introducció. Dinàmica del pèndol en la investigació comunicativa

6.2 Origen i contextualització històrica

6.3 Plantejaments teòrics i metodològics de la perspectiva crítica

6.4 Principals aportacions

6.5 Evolució fins a l'actualitat. Habermas i la teoria de l'acció comunicativa

6.6 Crítiques contemporànies

Tema 7. Estructuralismo i semiòtica de la comunicació

7.1 Introducció. Origen i formació d'aquest projecte transdisciplinar

7.2 Fonaments teòrics en altres especialitats científiques

7.3 Consolidació en la investigació comunicativa en els 60 i70.

7.4 Resum. Aportacions del estructuralismo

Tema 8. Els estudis culturals

8.1 Punt de partida. Cronològica d'aparició i desenvolupament

8.2 Característiques de l'anàlisi dels mitjans de comunicació des de la perspectiva culturológica

8.3 Plantejament de tres funcions ideològiques dels mitjans

8.4 Resum. Principals aportacions a la investigació comunicativa

8.5 Evolució fins a l'actualitat en diferents contextos

Tema 9. Mitjans de comunicació en xarxa

9.1 Introducció als paradigmes tecnològics. Del industrialismo al informacionalismo

9.2 Definició del informacionalismo com nou paradigma tecnològic

9.3 Contextualització dins de la societat-xarxa

9.4 Conclusió. Dinàmica de desenvolupament del informacionalismo