Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0946 - Models de Representació en el Cine Espanyol

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Proves:

Elaboració de treballs acadèmics (exposicions individuals i en grup, treballs): 20%

Examen escrit: 80%

 

 

Per a superar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 5 sobre 10 en l'examen escrit i un 5 sobre 10 de mitjana global en el total dels treballs acadèmics (s'ha de superar el 5 en almenys el 80% d'aquests treballs acadèmics).

Criteris per a considerar-se presentat o presentada a l'assignatura:

Fer l'examen escrit. Haver participat en el 80% dels treballs acadèmics planificats.

Per a la 2a convocatòria es guardarà la nota dels treballs acadèmics de la primera convocatòria en cas d'haver suspès únicament l'examen escrit.