Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0946 - Models de Representació en el Cine Espanyol

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

72 - Capacitat per a conèixer els principals trets i les línies mestres de la producció cinematogràfica al nostre país.

60 - Capacitat per a comprendre l'evolució de les formes audiovisuals segons els períodes històrics: cinema dels orígens, cinema durant la República, documents audiovisuals en el període de guerra, etapa de postguerra, nou cinema espanyol, modernitat i actualitat.

203 - Competència per a relacionar els modes de representació cinematogràfics amb les transformacions socials, polítiques, culturals i ideològiques succeïdes a Espanya des dels inicis del cinematògraf.

197 - Competència per a identificar exemplars concrets amb les distintes propostes en què s'emmarquen.

165 - Competència per a conceptualitzar el concepte de mode de representació i aplicar-ho a un cinema nacional.