Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0945 - Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG06 - Compromís ètic.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

73 - Capacitat per a conèixer els principals trets i les línies mestres dels modes de representació cinematogràfics contemporanis.

59 - Capacitat per a comprendre l'evolució de les formes audiovisuals.

202 - Competència per a relacionar els modes de representació cinematogràfics amb les transformacions socials, polítiques, culturals i ideològiques succeïdes des de mitjans del passat segle XX.

197 - Competència per a identificar exemplars concrets amb les distintes propostes en què s'emmarquen.

166 - Competència per a conceptualitzar els modes de representació com a sistemes teoricopràctics complexos i contingents.