Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0945 - Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

 

N'hi ha proves de dos tipus:

Presentació grupal o examen escrit (50%)

El·laboració de treballs acadèmics (50%)

 

 

 

 

 

 

A) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50%.

 

B) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

 

 

-Presentació grupal, o bé prova teòrica amb el suport dels materials que l'alumnat considere adequats (bibliografia, notes...), de preguntes de desenvolupament, consistents en l'anàlisi d'un fragment visionat in situ (i identificat pel professorat a través de les dades relatives al director, la nacionalitat i l'any de producció). Valor: 50%.

_

-Treball de 15 fulls com a màxim, espaiat d'1,5, Times New Roman 12 i marges de 3 x 3, que ha de versar sobre un film rellevant que il·lustre les característiques d'un dels epígrafs del programa, i en el qual s'haurien de posar en relació els dos elements (pel·lícula i conceptes). Valor: 50%.

_

NOTES IMPORTANTS:

Es considera imprescindible la consulta de bibliografia especialitzada i específica. Amb la deguda antelació, es podrà sol·licitar al professorat (en horari de tutoria, preferentment) assessorament per a la recerca, selecció i obtenció.

_

El treball s'ha de presentar imprès correctament.

_

-Fins a un punt de bonificació per l'assistència a seminaris i participació a les classes, la inscripció en altres activitats o la realització de treballs suplementaris (fins a l'altre mig).

_

En cap cas es respondran correus electrònics que pregunten per les informacions de caràcter general relacionades amb l'assignatura, metodologia i dates d'avaluació incloses, que figuren en el LLEU o en l'aula virtual.

_

Així mateix, els procediments (en paper) i les dates establides per a l'entrega de documentació (en el cas del treball, el dia de l'examen) seran d'aplicació general i inamovibles.

_