Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumnat. Per això, les classes combinaran les explicacions per part del professorat amb la realització d'exposicions en grup, treballs individuals i investigacions sobre temes de l'assignatura. Amb l'objectiu que l'estudiantat arribe progressivament a l’autonomia en el seu aprenentatge, inicialment els continguts seran aportats majoritàriament pel professorat. Posteriorment, els continguts combinaran les aportacions, tant de l'alumnat com del professorat. L'aprenentatge cooperatiu reforça aspectes característics del procés de convergència europea; permet a l'alumnat ser el protagonista, fer-se més responsable dels estudis, i on el professorat és “facilitador” en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Una de les tècniques que s'utilitza per a aplicar aquesta metodologia és el treball en grup, el principal objectiu del qual és aconseguir que els membres del grup col·laboren entre si. En base a aquest estil d'aprenentatge, i d'acord amb la filosofia de “comunitat d'aprenentatge” que promulga l'"Escola de comunicació Rafael López Lita", l'alumnat treballa en grup també i s'entrena en habilitats per a la comunicació i relacions interpersonals, necessàries per a la labor en equip; es produeix el procés entre diferents agents de mamera interrelacionada, (Estudiantat-estudiantat // Professorat-estudiantat ).  Ensenyar és també altra manera d'aprendre en profunditat, on el professorat assumeix el rol d'instructor i orientador.