Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG16 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

76 - Capacitat per a comprendre i analitzar els processos d'identificació social, personal i grupal que intervenen en la pràctica del consum.

73 - Capacitat per a comprendre la centralitat del procés de consum en la configuració de la societat actual en totes les seues dimensions.

241 - Coneixement de les tendències emergents i dels principals debats oberts entorn d'aquestes.

238 - Coneixement de les principals perspectives teòriques en l'anàlisi sociològica del consum.

221 - Coneixement de l'evolució de la societat de consum de masses i de com afecta tant l'oferta i demanda de béns i serveis, com a les estratègies de comunicació publicitària.

128 - Capacitat per a identificar els perfils socials del públic a qui es dirigeixen els missatges publicitaris concrets i orientar el seu contingut.

117 - Capacitat per a extraure conclusions que orienten la seua pràctica professional i els permeten assajar propostes innovadores.