Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

97 - Capacitat per al maneig de les principals metodologies d'anàlisi de programes i continguts de les graelles de programació.

56 - Capacitat per a comprendre el funcionament de les tècniques i estratègies de programació audiovisual en els mitjans radiofònic i televisiu.

194 - Competència per a exposar una reflexió crítica i una anàlisi sobre les tendències actuals de programació en ràdio i TV, des d'un estudi teòric i de camp.

189 - Competència per a l'anàlisi de la situació actual del mercat audiovisual espanyol en matèria de programació.

128 - Capacitat per a dur a terme diverses funcions relatives a l'elaboració de graelles de programació.