Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'examen es realitzarà el dia de la convocatòria oficial. Cada alumne ha d'enfrontar-se individualment a un examen escrit, amb preguntes que poden ser tant de tipus test com de resposta curta. En l'examen pot haver alguna pregunta sobre els temes tractats durant els seminaris.

 

 

En l'aula virtual l'alumne disposarà d'un document on s'especifiquen els requisits del treball grupal que permetrà avaluar el treball acadèmic, la presentació i el projecte, per mitjà d'una rúbrica.

 

Requisits:

  1. Obtindre en el exámen almenys 5 punts sobre 10. En aquest cas, la nota final com a máxim será de el 4.5 sobre 10.

Proves recuperables i penalitzacions:

  1. Treball acadèmic i Projecte: N'hi haurà prou amb que realitzen el treball de forma individual abans de la data màxima de cada convocatòria.
  2. Presentació: No és recuperable.
  3. Examen: 2 Convocatòria Oficial.

PRESENTAT:

Tot alumne que es presenta a una convocatòria oficial.