Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

75 - Capacitat per a consultar informació, utilitzar eines i realitzar informes en llengua anglesa.

250 - Coneixement dels principals serveis que s'ofereixen des de la xarxa Internet que són d'utilitat en l'àmbit de les ciències de la comunicació audiovisual.

233 - Coneixement de les distintes eines informàtiques que són d'utilitat en l'àmbit de les ciències de la comunicació audiovisual.

221 - Coneixement de l'aplicabilitat de les distintes eines en els processos de creació de continguts per a la comunicació i l'audiovisual.

142 - Capacitat per a seleccionar les eines informàtiques adequades per a un projecte o propòsit determinat.