Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà mitjançant la combinació, al llarg del curs, de classes de contingut teòric amb la realització de pràctiques en grup i exercicis individuals. Per a això es realitzaran les següents Activitats formatives:

ENSENYAMENTS TEÒRICS: Presencials: 28 h.

Es procedirà a l'explicació dels conceptes bàsics de l'assignatura, mitjançant la realització de classes magistrals, habilitant espais per a la discussió d'exemples relacionats amb els continguts treballats.

ENSENYAMENTS PRÀCTICS: Presencials: 28 h.

Es realitzaran exercicis individuals i grupals amb la finalitat de facilitar l'aprenentatge i el seguiment dels continguts de l'assignatura.

L'alumnat, en grups de 4 persones com a màxim, dissenyarà un projecte d'investigació social. Aquesta tasca s'estructurarà en diferents etapes al llarg del semestre, de manera que puguen aplicar-se els continguts teòrics al desenvolupament de cadascuna de les fases de disseny de la investigació.

Cada grup lliurarà la pràctica corresponent en la sessió que es fixe. Haurà d'exposar en classe almenys una de les pràctiques corresponents a les diferents etapes de disseny del projecte. En l'exposició haurien d'intervenir tots els membres del grup.

La resta de companys/es assistirà a les presentacions de tots els grups i participarà en el debat que s'obrirà al final de la mateixa.

Presentarà al final de la sessió una fitxa sobre l'activitat realitzada.

TUTORIES EN GRUP REDUÏT: Presencials: 2 h.

Al llarg del semestre es dedicaran dues sessions de 1 h. a la realització de tutories en grup reduït.