Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'eix del procés d'aprenentatge és el treball de l'estudiantat, que aprèn treballant sent missió dels i les professores ayudarl@s en aquesta tasca:

a) subministrant informació.

b) mostrant les fonts des d'on es pot aconseguir.

c) dirigint els seus passos de manera que el procés d'aprenentatge es puga realitzar eficaçment.

D'acord amb aquestes idees i amb els objectius de l'assignatura el desenvolupament del curs es basarà en les següents activitats, que es divideixen en:

1.- ENSENYAMENTS TEÒRICS. 

l'alumnat rep les bases conceptuals de la matèria assistint a les classes magistrals i completant-les amb el seu estudi personal. Són les classes que es conceben com a mètode unidireccional de transmissió de coneixements si ben no eximeix d'organitzar debats i diàleg sobre temes de la realitat social quotidiana i de notable actualitat.

2.- ENSENYAMENTS PRÀCTICS.

per a facilitar la comprensió de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats pràctiques: lectura i debat sobre notícies d'actualitat realitzada bé de forma individual o per grups.

Realització de tres pràctiques per grups (2/3 persones) segons temes proposats pel professorat.

Presentació en classe de les pràctiques per al seu debat posterior amb la resta de la classe. Posterior lliurament per escrit per a la seua avaluació

L'alumnt tinrà detallada informació a l'Aula Virtual.