Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Conjunts numérics.

Nombres reals. El principi d'inducció.

2. Sucessions numèriques.

Nocions bàsiques. Recurrència. Convergència.

3. Sèries numèriques.

Nocions bàsiques. Sèries geomètrica i harmònica. Criteris bàsics de convergència.

4. Aproximació de funcions.

Derivades. Recta tangent. Càlcul diferencial. Representació de funcions d'una variable. Polinomi de Taylor.

Sèries de potències. Aproximació de funcions per sèries de potències. Notació asimptòtica.

Aproximació de funcions per interpolació.

5. Càlcul diferencial.

Derivació parcial. Gradients. Pla tangent. Extrems. Derivació numèrica.

6. Càlcul integral.

Construcció intuïtiva. Teorema fonamental del càlcul integral. Càlcul de primitives: immediates, racionals, integració per parts i integració per substitució.

Aplicació al càlcul del polinomi de Taylor de funcions que es desenvolupen en sèrie de potències.

Integració doble. Integració numèrica.