VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classe magistral amb participació activa i resolució d'exercicis.