Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L’alumne o alumna pot proposar una entitat on realitzar les Pràctiques Externes amb l'entrega de la sol·licitud corresponent proporcionada per la OIPEP (http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/)A més, la Coordinació d’Estada en Pràctiques avisarà a través de l’aula virtual els i les alumnes quan hi haja disponibilitat d’entitats per la Universitat.

Una vegada seleccionada l’entitat on fer les pràctiques externes, cal seguir aquest procediment:

- El coordinador o coordinadora de Pràctiques Externes fa l’assignació de l’entitat i del tutor o tutora a l’alumne o l'alumna.
- L’alumne o alumna rebrà un correu d’avís en el seu compte de l'UJI i ha d’acceptar l’entitat i tutor o tutora assignats.
- L’estudiant o estudianta s’ha de posar en contacte amb el tutor o tutora de la Universitat abans d’iniciar l’Estada en Pràctiques. Cap alumne o alumna pot començar l’Estada   en Pràctiques sense prèvia assignació de tutor o tramitació de la documentació corresponent.
- Alumne, alumna; tutor, tutora, i supervisor o supervisora han de signar el projecte formatiu que redactarà el tutor o tutora amb la col·laboració de la supervisió a l’empresa i   l’estudiant o estudianta.
- Una vegada emplenat i signat el projecte formatiu, l’alumne o alumna iniciarà l’estada a l’entitat. Les pràctiques tindran una durada de 298 hores, a més l’alumne o alumna   ha de completar dues hores de tutories corresponents amb el tutor o tutora.
- Una vegada finalitzada l’Estada en Pràctiques, l’alumnat ha de redactar una memòria de les tasques realitzades a l’entitat que ha d’entregar al tutor o tutora de la  Universitat. La memòria ha de contenir:
          ·Títol de la memòria.
          ·Nom de l’alumne o alumna i del tutor o tutora.
          ·Informació de la empresa: Entita, nom del supervisor, etc.
          ·Data d’inici i finalització de les PE.
          ·Introducció: objectius, abast, antecedents.
          ·Descripció de l’empresa i la seva activitat: organització de l’entitat, sector productiu...
          ·Descripció detallada de les tasques realitzades durant l’estada.
          ·Conclusions. Resultats de l’aprenentatge en l’Estada en Pràctiques, valoracions.

En la memòria, l’alumnat ha d’informar sobre els coneixements i competències adquirides durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats.