Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI TEORIA

TEMA 1. MODELATGE GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

1.1 Tècniques de modelatge geomètric

Geometria constructiva (CSG)

Primitives integrades

Operacions booleanes

Arbre del model

Construcció de primitives mitjançant perfils paramètrics i escombratge

Altres mètodes de modelatge: malla de filferro i superfícies

 

1.2 Sistemes de referència

Concepte de datums i sistema de datums

Sistemes cartesians

Sistemes de referència 2D i 3D

Multisistema: sistema principal i sistemes auxiliars

Coordenades polars/esfèriques y coordenades homogènies

 

1.3 Modelatge mitjançant corbes

Corbes analítiques

Corbes lliures

Corbes paramètriques polinòmiques

 

1.4 Modelatge mitjançant superfícies

Superfícies paramètriques polinòmiques

Superfícies perifèriques

Superfícies d'escombratge

Arredoniments

Superfícies topogràfiques o esculpides

 

TEMA 2. MODELATGE BASAT EN ELEMENTS CARACTERÍSTICS

Concepte d'element característic

Tipus d'elements característics

Objectius del modelatge basat en elements característics

Elements característics integrats

Llibreries d'elements característics

Patrons de reproducció

 

TEMA 3. MODELATGE I REPRESENTACIÓ DE PECES ESTANDARDITZADES

3.1 Modelatge de peces estandarditzades

Concepte de peça estandarditzada

Tècniques específiques de modelatge de peces estandarditzades

Llibreries o biblioteques

Simplificacions: atributs cosmètics

 

3.2 Representació de peces estandarditzades

Representació estandarditzada

Representacions simplificades

Símbols i llegendes

Peces estandarditzades més significatives: caragols, femelles, volanderes, molls i engranatges

 

TEMA 4. EXTRACCIÓ DE PLÀNOLS DE DISSENY

4.1 Configuració de plànols de disseny

Utilitat dels plànols de disseny

Configuració dels fulls

 

4.2 Extracció de plànols de disseny

Vinculació del model

Extracció de vistes principals y particulars

Extracció de talls i seccions normalitzats

Extracció d'altres vistes especials normalitzades

Extracció de cotes

Afegir símbols i convencionalismes

 

TEMA 5. CONJUNTS I ESPECEJAMENTS

5.1 Acoblament de conjunts

Acoblament virtual

Col·locació de les peces

Relacions de col·locació

 

5.2 Organització de documents de projectes

Requisits

Ferramentes informàtiques per a organitzar documents de projectes

 

5.3 Plànols de conjunt

Extracció de plànols

Normes de representació

Plànols de conjunt

Plànols funcionals

Plànols de components

 

5.4 Marques i llistes de peces

Marques

Llistes

Vincles

 

TEMARI PRÀCTIQUES

- Iniciació al programa. Delineació paramètrica de perfils

- Modelatge geomètric de peces senzilles

- Modelatge geomètric de peces amb datums

- Modelatge de peces amb corbes i superficies

- Modelatge per característiques

- Modelatge de peces estándar

- Modelatge mitjançant superfícies

- Especejament de conjunts senzills

- Plànols de disseny

- Acoblament de conjunts amb subconjunts

- Plànols de conjunt (acoblament)

- Representación realista. Render