Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

Les classes estan estructurades en dues sessions setmanals:

- Una sessió d'una hora de classe teòrica (lliçó magistral)

- Una sessió de tres hores de classe pràctica (en grups reduïts i amb treball en grup i individual)

Les sessions teòriques inclouen l'exposició de la teoria i el desenvolupament de problemes o estudi de casos per part del professorat. L'alumnat pren apunts i participa en classe realitzant preguntes al professor o professora o responent davant les seues preguntes. El mètode expositiu consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la material objecte d'estudi.

Les sessions pràctiques tenen lloc en les aules d'informàtica on cada alumne o alumna disposa d'un ordinador. En totes les sessions pràctiques es proposaran exercicis que haurien de resoldre's utilitzant programa CAD 3D comercial per al modelatge de peces, conjunts, simulacions i obtenció de plànols. S'estableixen tres tipus d'exercicis:

Guiats. Són exercicis la resolució guiada dels quals es realitzarà durant les classes pràctiques, en l'aula assignada a tals efectes, serà també necessari per a la finalització, la realització de treball personal.

Voluntaris. Són exercicis que podran resoldre's lliurement com a treball personal.

Projecte. Consistirà en l'elaboració del projecte de modelatge complet d'un producte (conjunt de diverses peces), muntatge i obtenció de plànols. El treball es realitzarà en grups de 1, 2 o 3 persones (en funció de la complexitat del conjunt triat). En algunes de les sessions pràctiques, el professorat tutoritzarà el projecte assignat a cadascun dels grups d'estudiants els quals treballaran cadascun en un ordinador, serà també necessari per a la finalització, la realització de treball personal.