Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Teoria:
A les classes de teoria s'exposaran, utilitzant exemples i casos, les metodologies que conformen el temari de l'assignatura. Es realitzaran activitats participatives en les quals el professor intercalarà preguntes durant l'exposició, demanarà la resolució d'aspectes puntuals que requereixin uns pocs minuts i convidarà a la reflexió i a la crítica sobre les metodologies exposades, entre unes altres.
Pràctiques de problemes:
Es plantejaran problemes acotats en els quals a partir d'un producte o part d'un producte, els alumnes aplicaran aquelles metodologies que no es desenvolupen a les classes pràctiques de laboratori.
Pràctiques de laboratori:
Els alumnes, organitzats en grups, aplicaran les metodologies de disseny en el producte que es defineixi per al curs. S'analitzaran i desmuntaran productes reals i aplicaran sobre aquests les metodologies de disseny. S'utilitzarà l'Excel per al tractament de les dades del producte. Les pràctiques finalitzen amb la proposta d'un disseny preliminar que resulta de la millora del producte després de l'aplicació de les metodologies.
Seminaris:
Es realitzarà un seminari de síntesi i reflexió a meitat de curs sobre els resultats de les pràctiques inicials, amb l'objectiu d'analitzar aspectes de millora i possibles similituds i contradiccions entre aquestes. Un altre seminari consistirà en una presentació oral del disseny realitzat.
Tutories:
Abans de la finalització del treball de curs es realitzarà una tutoria per discutir i supervisar els resultats de les pràctiques i analitzar les possibilitats del nou disseny.
Avaluació:
Realització de proves escrites i si escau orals d'avaluació al llarg del curs per avaluar el seu progrés. Amb aquestes proves es pretén a més millorar la qualitat i el rendiment de les activitats pràctiques de l'assignatura.
Treball personal:
Recerca i cerca d'informació per a la correcta execució de les pràctiques com per exemple: realització d'entrevistes i qüestionaris, anàlisis de productes de la competència, costos de materials, tendències, noves tecnologies, etc.
Elaboració de la documentació a presentar de les activitats pràctiques: memòries, esbossos, especejaments, qüestionaris, etc.
Treball de preparació dels exàmens:
Estudi i resolució d'exercicis per als exàmens, tant pels d'avaluació contínua com per a l'examen final.