Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Dins de l'àmbit de l'assignatura, el professor emprarà la llisó magistral de forma general a les seues classes teòriques. En este cas s'impartiran classes teòriques sobre els contiguts de la materia. A més es posará a disposició de l'alumnat, mitjançant l'aula virtual i reprografia, els apunts de l'assigntura. Aquestes anotacions han de completar-se, per part de  l'alumnat, amb les notes preses a l'aula, doncs en cap cas les anotacions són suficients a l'hora d'abordar amb èxit un examen que es basarà sobretot en comentaris sobre els productes vistos en classe. Les imatges associades a aquestes anotacions es dipositaran en reprografia i l'aula virtual a fi que puguen seguir-se les explicacions a través d'aquestes.

En segon lloc l'assignatura també desenvoluparà com a metodologia l'aprenentatge basat en projectes. L'alumne realitzarà un treball compost per diversos aspectes relacionats amb el disseny. En este treball l'alumne desenvoluparà de forma autònoma esbossos, dissenys pròpis, maquetes, ect; afiançant els aspectes vist durant el curs. 

Als seminaris associats a l'assignatura es podrà sol·licitar a l'estudiant que, d'una sesió o altra, prepare l'explicació d'algunes imatges per a realitzar una exposició en classe. Es tractarà de sesions en les que es preveu l'estudi de casos reals o productes proposats per l'alumne. Les hores de seminari podran versar sobre temes d'actualitat del disseny o temes monogràfics o bé resoldre's com a pràctica (visites a exposicions o afins, o resolució de punts del treball proposat).

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.